Architektonické návrhy

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě i rekonstrukci.

Vizualizace

Vizualizace umožňují nahlédnout na Váš záměr, myšlenky a vize dříve než se stanou realitou.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení ...

Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby, díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit.

Výběrové řízení

Správný výběr dodavatele stavby je zásadním krokem k bezproblémovému průběhu a dokončení plánované výstavby.

Technický dozor

Technický dozor investora zajišťuje kontrolu prováděné stavby tak, aby dodavatel prováděl stavbu kvalitně, ve stanovených termínech a za dohodnutou cenu.

Poradenství

Poradenství a technická pomoc při výběru stavebního pozemku nebo koupi nemovitosti, při poruchách staveb ...

Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby, díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit.

Rozpočty je možné nabídnout v několika variantách pro různé účely:

 • Hrubé (předběžné) rozpočty

  Tento typ rozpočtu vychází z objemových, plošných a délkových hodnot; jejich cena je stanovena dle průměrných orientačních cen. Tento typ rozpočtu je vhodný při plánování stavebního díla.

 • Položkové rozpočty

  Jedná se o rozpočty, které vycházejí z konkrétní projektové dokumentace, jsou v nich započítány konkrétní materiály a jejich množství.

 • Slepé rozpočty

  Slepý rozpočet je položkový rozpočet, kde jsou konkrétní materiály a jejich množství, ale nejsou v něm uvedeny ceny. Tento rozpočet slouží pro výběrové řízení dodavatele stavby, který doplní ceny dle své nabídky.

 • Výkaz výměr

  Výkaz výměr je podrobný výpis objemů, ploch a metrů použitých materiálů a konstrukcí pro realizaci stavby.