Architektonické návrhy

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě i rekonstrukci.

Vizualizace

Vizualizace umožňují nahlédnout na Váš záměr, myšlenky a vize dříve než se stanou realitou.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení ...

Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby, díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit.

Výběrové řízení

Správný výběr dodavatele stavby je zásadním krokem k bezproblémovému průběhu a dokončení plánované výstavby.

Technický dozor

Technický dozor investora zajišťuje kontrolu prováděné stavby tak, aby dodavatel prováděl stavbu kvalitně, ve stanovených termínech a za dohodnutou cenu.

Poradenství

Poradenství a technická pomoc při výběru stavebního pozemku nebo koupi nemovitosti, při poruchách staveb ...

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení.

 • Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby od základů až po střechu včetně instalací. Vypracujeme pro Vás kompletní projektovou dokumentaci na základě Vašich požadavků. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat od návrhu včetně vizualizací až po realizační projekt, nebo na základě předložené studie či architektonického návrhu vypracujeme požadovaný stupeň technické dokumentace.

  Standartní projektová dokumentace rodinného domu k ohlášení stavby obsahuje tyto části:

  • Průvodní zpráva
  • Souhrnná technická zpráva
  • Situace stavby
  • Dokladová část
  • Technická zpráva zásady organizace výstavby
  • Technická zpráva architektonická a stavebně konstrukční
  • Půdorysy podlaží
  • Skladby stropů
  • Krov
  • Střecha
  • Řez
  • Pohled severní, jižní, východní, západní
  • Statické posouzení
  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • elektroinstalace, kanalizace, vodoinstalace, plynoinstalace, vytápění

 • Inženýrská činnost
  K projektové dokumentaci nabízíme možnost zajištění potřebných vyjádření, měření radonu a zastoupení při jednání se stavebním úřadem.

 • Ceny projektových prací jsou cca 2-10% z odhadu investičních nákladů stavby. Výše ceny je vždy stanovena individuálně dle stupně dokumentace, složitosti a požadavků klienta.