Architektonické návrhy

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě i rekonstrukci.

Vizualizace

Vizualizace umožňují nahlédnout na Váš záměr, myšlenky a vize dříve než se stanou realitou.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je nezbytná pro správné technické řešení stavby a zajištění stavebního povolení ...

Rozpočty

Rozpočty Vám pomohou lépe se orientovat v cenách stavebních prací a jsou důležité při výběru dodavatele stavby, díky rozpočtu víte, kde můžete ušetřit.

Výběrové řízení

Správný výběr dodavatele stavby je zásadním krokem k bezproblémovému průběhu a dokončení plánované výstavby.

Technický dozor

Technický dozor investora zajišťuje kontrolu prováděné stavby tak, aby dodavatel prováděl stavbu kvalitně, ve stanovených termínech a za dohodnutou cenu.

Poradenství

Poradenství a technická pomoc při výběru stavebního pozemku nebo koupi nemovitosti, při poruchách staveb ...

Architektonický návrh

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě i rekonstrukci.

 • Základem je prohlídka (případně zaměření) místa a okolí. Návrh vzniká dle požadavků územního plánu, vztahu s okolím a s ohledem na orientaci ke světovým stranám.
 • Dále je nezbytná znalost požadavků klienta. Je důležité si uvědomit, že stavba bude sloužit jejímu uživateli a to jak jeho nárokům estetickým a funkčním, tak i jeho finančním možnostem.
 • A za třetí jsou důležité odborné znalosti a zkušenosti. Studie řeší vnější vzhled a vnitřní dispozice objektu. Návrh bývá řešen v několika variantách. Jedná se o podklad pro stavební projekt s ohledem na technické řešení.

Architekt / projektant a klient tvoří tým, který společně najde cestu k ideálnímu řešení. Těším se na naši spolupráci.

Služba obsahuje:

 • Prohlédnutí místa a okolí
 • Společné konzultace
 • Vypracování grafických návrhů
  • návrh situace (usazení ke světovým stranám a do terénu)
  • dispoziční řešení domu (bytu apod.)
  • vnější pohledy stavby
  • celkový model stavby (vizualizace)
 • Klient si může sjednat konzultaci nad daným tématem jednak pro vytvoření architektonického návrhu, nebo je možné využít kompletní služby s vyhotovením projektové dokumentace i se zajištěním stavebního povolení, ohlášení stavby apod.
 • Ceny architektonických návrhů jsou cca 0,4-1% z odhadu investičních nákladů stavby. Výše ceny je vždy stanovena individuálně dle složitosti a požadavků klienta.